1 DOP 多明尼加比索 至 AWG 货币编号


最后更新 : Fri, 14 Dec 2018 06:50:09 +0000

1RD$
多明尼加比索
要么 1 DOP 至 AWG: =
0.03574 Afl.
货币编号
汇率 : 0.03574


最后更新 : Fri, 14 Dec 2018 06:50:09 +0000

多明尼加比索 vs 货币编号. 最近10天
Date 多明尼加比索 货币编号
Thursday, 12/13/2018 1 DOP = 0.03588 AWG
Wednesday, 12/12/2018 1 DOP = 0.03581 AWG
Tuesday, 12/11/2018 1 DOP = 0.03571 AWG
Monday, 12/10/2018 1 DOP = 0.03588 AWG
Sunday, 12/09/2018 1 DOP = 0.03578 AWG
Saturday, 12/08/2018 1 DOP = 0.03578 AWG
Friday, 12/07/2018 1 DOP = 0.03590 AWG
Thursday, 12/06/2018 1 DOP = 0.03576 AWG
Wednesday, 12/05/2018 1 DOP = 0.03580 AWG
Tuesday, 12/04/2018 1 DOP = 0.03588 AWG
实时图表 DOP/AWG or (多明尼加比索 / 货币编号)
多明尼加比索 至 货币编号 和 货币编号 至 多明尼加比索
DOP AWG DOP AWG
5 DOP = 0.1787 AWG 139.8993 DOP = 5 AWG
10 DOP = 0.3574 AWG 279.7985 DOP = 10 AWG
20 DOP = 0.7148 AWG 559.5971 DOP = 20 AWG
50 DOP = 1.7870 AWG 1398.9927 DOP = 50 AWG
100 DOP = 3.5740 AWG 2797.9855 DOP = 100 AWG
300 DOP = 10.7220 AWG 8393.9564 DOP = 300 AWG
500 DOP = 17.8700 AWG 13989.9273 DOP = 500 AWG
1000 DOP = 35.7400 AWG 27979.8545 DOP = 1000 AWG
货币换算
DOP